Coach bản đồ cuộc đời

Chia sẻ khóa học này đến bạn bè và gia đình

Coach bản đồ cuộc đời

Coach Bandocuocdoi

📅 Lịch học:

hàng tuần

🕓 Thời gian:

3 – 5 ngày

🧧 Phí trao đổi năng lượng:

12,000,000 Đ

🚩 Địa điểm:

Làng Khai Tâm hoặc học online

📝 Nội dung:

Khoá học 1-1 giúp bạn khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân, mục tiêu, giá trị và khả năng của bạn; hỗ trợ bạn xây dựng kế hoạch và hành động để đạt được những gì bạn mong muốn trong cuộc sống

🎓 Người hướng dẫn:

anh Phạm Hải